Ventelisten på Boligøen

Her kan du læse om ventelisten, dine muligheder for at komme længere frem på ventelisten samt hvad det koster at stå på ventelisten

 

Når du søger en bolig på BoligØen.dk, så foregår det efter et ventelisteprincip. Det betyder, at du skal skrive dig på ventelisten til de boliger, du gerne vil bo i. Når boligen bliver ledig, tilbydes den efter ventelistens rækkefølge.

 

 

Boligen tilbydes først til beboere i boligafdelingen

 • du bor i den boligafdeling, du søger ny bolig i
 • den boligsøgende, som bor i afdelingen og har været skrevet op i længst tid, tilbydes boligen

Intern venteliste (fortrinsret til hver anden ledige bolig)

 • du bor hos den boligorganisation, hvor du søger ny bolig
 • den boligsøgende, som har været skrevet op på ventelisten i længst tid, tilbydes boligen


Ekstern venteliste (fortrinsret til hver anden ledige bolig)

 • du bor ikke hos den boligorganisation, hvor du søger ny bolig
 • du er skrevet op på BoligØen.dk og står på den eksterne venteliste
 • den boligsøgende, som har været skrevet op på den eksterne venteliste i længst tid, tilbydes boligen

 

Hvis boligen ikke udlejes til ansøgere på den interne venteliste, fortsættes der på den eksterne venteliste.

 

 

Fortrin - kom længere frem på ventelisten

I nogle boligafdelinger kan du opnå et såkaldt fortrin på ventelisten. Det betyder, at du kommer længere frem på listen. 

Det kan handle om:

 • At du opfylder nogle specifikke kriterier, som gør, at du kan være med til at ændre beboeresammensætningen i et udsat boligområde. Det kan eksempelvis være: fast arbejde, uddannelsesniveau, indkomstniveau, ren straffeattest – forskelligt alt efter hvilken boligafdeling du søger i
 • At du er senior
 • At du er tilflytter
 • At du er studerende
 • At du bor i en almen studiebolig (min. 2 år) og vi nu gerne flytte i en almindelig bolig
 • At du har børn

Har du opnået en bolig med fortrinsret, vil du, før du skriver under på kontrakten, blive bedt om dokumentation.

 

Læs mere her:
Civica
FAB
AB
OBO
Pårup Boligforening

 

Læse mere om alle fortrin i Odense Kommune

Læse mere om alle fortrin i Middelfart Kommune (udvalgte Civica og FAB-afdelinger)

 

 

Hvorfor ændrer din placering på ventelisten sig?

Din placering på ventelisten ændrer sig ofte. Det kan være du kommer længere op på listen, men det kan også være, at du kommer længere ned på ventelisten. Det kan være på grund af, at en lejer, som bor i boligafdelingen, har skrevet sig op til en anden bolig i den boligafdeling, som vedkommende bor i.

 

 

Årligt gebyr for at stå på ventelisten?

Ønsker du at stå på ventelisten, skal du betale et årligt gebyr på kr. 100,-*. Stopper du med at betale det årlige gebyr, mister du dit ansøgernummer og skal starte forfra, hvis du senere vil skrives op igen. Selvom du ikke ønsker en bolig med det samme og gerne vil stå "passiv" på ventelisten, skal du altså betale det årlige gebyr for at beholde ”din plads”.

 

* Ønsker du at modtage boligtilbud med posten og ikke i elektronisk form, koster det kr. 500,- om året.