Om ventelisten

Ventelisten på BoligØen.dk
På boligøen.dk viser vi din placering på oprykningsventelisten. Oprykningsventelisten opdeles i følgende rækkefølge:

1. aktive ansøgere, der bor i boligafdelingen i forvejen, placeret i rækkefølge efter opskrivningsdatoen

2. aktive ansøgere, der bor i en af vores andre boligafdelinger, placeret i rækkefølge efter opskrivningsdatoen.

3. øvrige aktive ansøgere, placeret i rækkefølge efter opskrivningsdatoen.

Der er forskellige undtagelser i forhold til ventelisten. De beskrives i lejelovens § 60. Der kan for eksempel være fortrinsret for studerende, familier, seniorer og ansøgere med et gyldigt boliggarantibevis. Også reglerne om fleksibel udlejning kan få betydning for placeringen på ventelisten.

Fleksibel udlejning
Boligorganisationerne har indgået flere særlige udlejningsaftaler med Odense Kommune og Middelfart Kommune (tilflytter-ordningen), der kan betyde, at du kan få fortrinsret til en bolig i udvalgte boligafdelinger, hvis du for eksempel er:

  • Selvforsørgende
  • Studerende
  • Tilflytter til Odense Kommune eller Middelfart Kommune - med job indenfor kommunen
  • Bor i en almen studiebolig og har boet i samme bolig i mindst 2 år


Har du opnået en bolig med fortrinsret, vil du før indgåelse af kontrakt blive bedt om dokumentation. Se en mere detaljeret oversigt over de særlige udlejningsregler:

Særlige udlejningsaftaler i Odense Kommune

Udlejningsaftale med Middelfart Kommune (udvalgte Civica og FAB-afdelinger)

Hvorfor ændrer din placering på ventelisten sig?
Din placering på ventelisten er placeringen lige nu og her. I morgen kan din placering være ændret på grund af, at passive ansøgere med en ældre opskrivningsdato er gjort aktive, eller en lejer, som bor i boligafdelingen, har skrevet sig op til en anden bolig i den boligafdeling, vedkommende bor i.

Årligt gebyr for at stå på ventelisten?
Ønsker du at stå på ventelisten, skal du betale et årligt gebyr på kr. 100,-*. Stopper du med at betale det årlige gebyr, mister du dit ansøgernummer og skal starte forfra, hvis du senere vil skrives op igen. Selvom du ikke ønsker en bolig med det samme og gerne vil stå "passiv" på ventelisten, skal du altså betale det årlige gebyr for at beholde ”din plads”.

* Ønsker du at modtage boligtilbud med posten og ikke i elektronisk form, koster det kr. 500,- om året.